Upas

Bij Taekwon Utrecht kunt u met een Upas gratis trainen!!!

Hoe werkt de U-pas?

Met een U-pas heeft u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. U bepaalt zelf hoe u uw budget besteedt. Om korting te ontvangen, laat u uw U-pas zien aan de aanbieder van de activiteit. U-pashouders tot en met 17 jaar hebben een budget van € 225 per U-pasjaar. U-pashouders van 18 jaar en ouder hebben een budget van € 100 per U-pasjaar. Volwassenen uit de gemeente Utrecht hebben een budget van € 120 per U-pasjaar.

Voorwaarden U-pas

Komt u in aanmerking?
Of u recht heeft op een U-pas, hangt af van uw inkomen. Onder uw inkomen valt salaris, maar ook een uitkering, AOW, aanvullend pensioen, inkomsten uit eigen bedrijf of partneralimentatie. Kinderen tot en met 17 jaar krijgen een U-pas op basis van het inkomen van hun ouders. Jongeren van 18 jaar of ouder vragen zelf een U-pas aan. Studenten hebben geen recht op een U-pas. Studenten die inwonende kinderen hebben en kinderbijslag ontvangen, mogen wél een U-pas aanvragen.

Woont u in UtrechtNieuwegeinDe BiltIJsselstein of Stichtse Vecht? Is uw bruto inkomen lager dan in de tabel hieronder? Dan kunt u een U-pas aanvragen.

Tot pensioengerechtigde leeftijd

 Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

 Jaar

2015-2016

2015-2016

Alleenstaande

€ 19.035

€ 18.111

Alleenstaande ouder

€ 24.522

€ 25.039

Meerpersoonshuishouden

€ 27.590

€ 25.039

Woont u in Houten? Is uw bruto inkomen lager dan in de tabel hieronder? Dan kunt u een U-pas aanvragen.

Tot pensioengerechtigde leeftijd

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

 Jaar

2015-2016

2015-2016

Alleenstaande

€ 16.354

€ 15.685

Alleenstaande ouder

€ 20.601

€ 21.296

Meerpersoonshuishouden

€ 23.232

€ 21.296


Hoe krijgt u de U-pas?
Via deze website kunt u digitaal een aanvraag doen voor de U-pas 2015-2016. Ook kunt u het aanvraagformulier printen en per post naar ons toe sturen. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot 1 juli.

Wat zijn geldige bewijsstukken van het inkomen?

Onder uw inkomen valt salaris, maar ook een uitkering, AOW, aanvullend pensioen, inkomsten uit eigen bedrijf of partneralimentatie.
Als bewijs van uw inkomen geldt:
• Een kopie van de jaaropgave(n) van uw salaris.
• Een kopie van de jaaropgave(n) van uw uitkering of pensioen (AOW én aanvullend pensioen.)
• Als u als zelfstandige werkzaam bent: een goedgekeurde jaarrekening van het vorige jaar.
• Als u partneralimentatie ontvangt: kopieën van bankafschriften met de ontvangen
alimentatie van de laatste drie maanden.

Wanneer krijgt u een reactie?
Nadat uw aanvraag is ontvangen, wordt deze getoetst. U ontvangt zo snel mogelijk bericht; uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Als u in aanmerking komt voor een U-pas, krijgt u de U-pas thuisgestuurd. Als u niet in aanmerking komt voor een U-pas, krijgt u schriftelijk bericht.

Uitkering van de gemeente?
Als u een uitkering (WWB, IOAW/IOAZ of Bbz) ontvangt van de afdeling Werk en Inkomen Utrecht of van Sociale Zaken van Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht, krijgt u automatisch een U-pas.

Selecteer lijst(en):