Huis- en gedragsregels

1. Respect voor Taekwondo, de dojang (de zaal), de docent, medestudenten en jezelf is een vereiste voor elke Taekwondo beoefenaar.

2. Een ieder houdt zich aan de erecode van de vechtsport. Deze luidt als volgt: ‘Vechten gebeurt alleen op de mat, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelfof anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de erecode, zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

3. Godslastering, scheldwoorden, provoceren en denigrerende opmerkingen worden niet getolereerd.

4. Als Taekwondoka heeft jouw gedrag binnen en buiten de club een uitstraling op de sport Taekwondo, je school en je leerraar. Wees daarom altijd beleefd, eerbaar en bescheiden zoals de principes van Taekwondo voorschrijven.

5. Een ieder die komt trainen dient de regels van hygiëne in acht te nemen: schone kortgeknipte nagels, een schone dobok (Taekwondopak).

6. Alle sieraden moeten worden af- of uitgedaan voor de training. Als een ring of oorbel niet af- of uitgedaan kan worden, moet deze met tape worden afgeschermd zodat er geen verwondingen kunnen ontstaan bij jezelf en / of je medesporters.

7. Haren welke los langer zijn dan op de schouders dienen bijeen te worden gehouden door middel van een haarbandje of een elastiekje.

8. Voordat de training begint wordt er gezamenlijk gegroet naar de trainer en eventuele assistenten.

9. Kom je te laat op de training (na toestemming van de trainer!), dan wacht je langs de zijkant van de zaal, totdat de trainer bij je komt. Hierna groet je de trainer en hoor je van hem/haar wat je kunt gaan doen om zo snel mogelijk met de rest van de groep mee te kunnen trainen.

10. Neem alle persoonlijke bezittingen van waarde altijd mee de zaal in. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn (ook van de toeschouwers aan de kant) of op stil te staan.

11. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer de trainingszaal te verlaten. Dit wegens je eigen veiligheid.

12. Tijdens de les geeft de trainer aan wanneer er water gedronken mag worden.

13. Tijdens de trainingen dient iedereen de grootst mogelijke stilte in acht te nemen en dienen de aanwijzingen van de trainer en / of assistenten strikt te worden opgevolgd.

14. Bij ongewenst gedrag van anderen kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van Taekwon Utrecht (Yousra Dahmane)

15. De zaal gaat minimaal 10 minuten voor aanvang van de les open. Zorg ervoor dat je op tijd bent voor het omkleden.

16. Contributie dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Bij sprake van wanbetaling kan een incassobureau worden ingeschakeld. Deelnemer of ouders/verzorgers dienen dan ook de hieruit voortvloeiende kosten te betalen. Tevens kunnen de lessen aan de deelnemer worden stopgezet, totdat de achterstallige betaling is voldaan.

17. Beëindigen van de lessen dient uitsluitend schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

18. Indien de lessen niet meer gevolgd worden, blijft lesgeld verschuldigd totdat de schriftelijke opzegging bij de administratie binnen is. 

19. De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen.

 

Voor de ouders/verzorgers:

20. Zorg voor positieve impulsen. Ondersteun uw kinderen door ze aan te moedigen, maar dwing uw kinderen nooit om uw ambities waar te maken. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan “winnen of verliezen. 

Selecteer lijst(en):