Missie en visie

Vanuit een jongensdroom in de jaren ’90 om een eigen Taekwondo vereniging op te zetten, is anno 2016 in Hoograven een vereniging opgezet met ongeveer 100 leden. De eerste mijlpaal werd geslagen in 2012 toen de hoofdtrainer Redouan Dahmane zijn (NOC NSF erkende) trainersdiploma behaalde bij Taekwondo Bond Nederland. Hierna werd hij benaderd door enkele ouders uit de Utrechtse wijk Hoograven of hij het sportaanbod in de wijk kon vergroten voor hun kinderen door enkele kennismakingstraining met de sport Taekwondo te verzorgen. Hieruit ontstond er veel animo voor de sport, waarna Taekwon Utrecht per oktober 2013 in het leven werd geroepen.

redouan

“Taekwondo is een sport geweest die mij in het leven zowel fysiek als mentaal heeft begeleid tot de persoon die ik nu ben in het heden”, aldus de hoofdtrainer Redouan Dahmane in zijn scriptie voor de opleiding tot hoofdtrainer.

Het maatschappelijke belang van (vecht)sport is de laatste jaren sterk toegenomen. Naast de evidente fysieke en psychische betekenis van sport (sport als positieve invloed op de gezondheid, sport als uitlaatklep en sport als ontspanning) wordt aan sportbeoefening ook hoe langer hoe meer een sociale en politieke betekenis toegekend: sport als middel tot integratie van bepaalde achtergestelde klassen, sport tot het verwerven van een zekere status en prestige, sport als bevordering voor de democratie, en zelfs sport als instrument voor duurzame ontwikkeling.

Ook ten aanzien van kinderen en jongeren is sport en sportbeoefening geëvolueerd naar een waardevol en essentieel domein van het dagelijks leven en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Bij Taekwon Utrecht zijn we van mening dat taekwondo niet alleen een bijdrage moet leveren aan de motorische ontwikkeling van kinderen maar ook bijdrage moet leveren aan het sociale- en cognitieve vermogen van kinderen. Daarom staan respect en discipline tijdens de trainingen die we verzorgen centraal. Onze visie is dat taekwondo een bouwsteen van onze gemeenschap is, dat verbroederd, personen bindt en barrières zoals geloof en ras doorbreekt.

Taekwon Utrecht zet sport in als middel om de maatschappelijke doelen te verwezenlijken en heeft haar bestaansrecht dan ook te danken aan de maatschappelijke behoeften. Sportief is onze ambitie als startende vereniging dat onze leden zich kunnen meten met leden van andere Taekwondo vereniging in Nederland op een voor hun bereikbaar niveau dat ontwikkeling van technische en sociale kwaliteiten stimuleert en dat onze wedstrijdselectie zich kan meten met de top van Nederland. Ondanks het feit dat Taekwondo in vele gevallen een individuele sport is, willen we met alle positieve ambities erbij van onze leden een familie creëren waarin Taekwondoplezier en vriendschap de basis vormen van de successen die we boeken.

Taekwon Utrecht is verankerd in de wijk Hoograven en in haar gemeenschap. Taekwon Utrecht heeft als ambitie een middel te zijn voor het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken en daarnaast een thuis te zijn voor haar leden, jongeren uit de Utrechtse wijken. Wij hebben voor onszelf de opdracht om bij te dragen aan de ontwikkelingen op alle gebieden van onze kinderen.

Taekwondo is onze passie maar stimuleren van de ontwikkeling van kinderen ons doel!

Het bestuur van Taekwon Utrecht

Selecteer lijst(en):