Wijziging groepsindeling en rooster

Na een hectische periode en het gemis van de Taekwondo trainingen vanwege de Corona zijn sinds 1 september alle trainingen hervat. Gelukkig bevinden al onze leden en trainers zich in gezonde staat. Desondanks zijn we genoodzaakt om wat veranderingen binnen de sportschool door te voeren. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Vele leden hebben zich uitgeschreven nadat ze door de coronamaatregelen uit de routine zijn gehaald. Daar waar ze gewend waren om 2 tot 3 keer per week bij ons te trainen hebben ze 6 maanden niks gedaan. Hierdoor zijn ze gedemotiveerd geraakt. Daar tegenover staat dat we maar liefst 30 kinderen van de wachtlijst hebben mogen schrappen en verwelkomen binnen de club. Tevens is zijn er voor enkele groepen alweer wachtlijsten van kracht.

Dit heeft er toe geleid dat we de groepen opnieuw moeten indelen. Om de kwaliteit van de trainingen en de ontwikkeling van de leden te kunnen waarborgen brengt dit mogelijk ook veranderingen met zich mee voor uw zoon/dochter. De dinsdag trainingen worden geschrapt. Waardoor de trainingsschema er voortaan (m.i.v. 05 oktober a.s.) als volgt uit ziet:

Donderdag:
Groep 1 16.30 uur t/m 17.30 uur
Groep 2 17.30 uur t/m 18.30 uur
Groep 3 18.30 uur t/m 19.30 uur

Zondag:
Groep 1: 16.00 uur t/m 17.00 uur
Groep 2: 17.00 uur t/m 18.00 uur
Groep 3: 18.00 uur t/m 19.00 uur
Groep 4 (mannen): 19.00 uur t/m 20.00 uur

Zoals u kunt zien zijn we van 5 groepen terug gegaan naar 4 groepen. Dat betekend dat enkele groepen ook worden samengevoegd. Uiteraard hebben we daarbij z.v.m. rekening gehouden met de verschillende leeftijden, niveaus en gezinsleden. De trainers en het bestuur hebben de groepen geobserveerd en de nieuwe samenstelling grondig bestudeerd. De nieuwe samenstelling zal ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de trainingen verbeterd wordt.

De kinderen op wie de wijzigingen van invloed zijn, hebben tijdens de training van zondag 04 oktober een brief meegekregen.

Overige veranderingen:
De contributie is voor dit seizoen van €22,50 verhoogd naar €23,50 p.m. Dit is ongeacht het aantal keer dat de lid traint. Hiermee houden we, ondanks de verhoogde kosten (zaalhuur etc.) ons sportaanbod laagdrempelig zijn we nog steeds de voordeligste Taekwondo club in Utrecht en omstreken. We verzoeken de ouders om de contributie voortaan de eerste week van de ingangsperiode te voldoen. Dit kan per bank of contant. Na betaling ontvangt u een afgetekende contributiekaart.
Er mogen géén ouders meer langs de kant zitten. Dit vanwege de nieuwe Corona maatregelen maar ook om afleiding voor de kinderen te voorkomen. Uiteraard stimuleren we ouderparticipatie binnen de club en spreken we u graag wanneer dat nodig is. Daarom mag u voor vragen, opmerkingen en voor het verrichten van bestellingen en betalingen nog altijd aan het begin van de les of einde van de training naar binnen. Bij examens en andere activiteiten die zeker zullen plaatsvinden verwelkomen we u uiteraard graag om de progressie die u zoon/dochter heeft geboekt te kunnen waarnemen.

De trainers zijn druk bezig met opstellen van een aangepaste jaarplan voor dit seizoen en het belooft voor alsnog een leuk, leerzaam en sportief seizoen te gaan worden. Dat kan echter enkel alleen met u steun, begrip, medewerking en vertrouwen. Waarvoor b.v.b. dank!

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. deze brief kunt u gerust contact met ons opnemen via telefoonnummer 0624710043 of per mail: info@taekwon-utrecht.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *